Regulamentul general de protectia datelor

Controlul asupra datelor personale este un drept fundamental al fiecarui individ. Avand in vedere faptul ca organizatiile din intreaga lume colecteaza date despre clienti pentru a putea oferi o experienta cat mai personalizata in furnizarea de servicii, devine tot mai important ca societatile sa gestioneze datele intr-o maniera transparenta, cu acordul clientului.

“Regulamentul General de Protectia Datelor” (sau “GDPR“), este una dintre cele mai importante modificari aduse reglementarilor privind confidentialitatea datelor in ultimele doua decenii. Acesta stabileste un nou cadru pentru gestionarea si protejarea datelor cu caracter personal ale rezidentilor din Uniunea Europeana (UE) si a intrat invigoare la 25 Mai 2018. Acesta ofera cetatenilor UE un control mai mare asupra propriilor date personale, asigurandu-i ca informatiile lor sunt protejate.

1. CONTEXT

Scopul acestui regulament consta in apararea dreptului la viata intima, familiala si privata in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Desi GDPR este un cadru de protectie a datelor pentru cetatenii, persoane fizice, care locuiesc in Uniunea Europeana, acest regulament se aplica tuturor companiilor care gestioneaza datele cu caracter personal ale persoanelor aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru inseamna ca aproape fiecare societate din lume va trebui sa fie pregatita dupa intrarea in vigoare al GDPR. Orice persoana, de natura fizica sau juridica care stocheaza si proceseaza date personale in legatura cu servicii sau bunuri oferite in cadrul Uniunii Europene se va supune acestui regulament. De asemenea, in cazul incalcarii acestor legi, se prevad sanctiuni severe incepand de la 10 la 20 milioane de euro sau de la 2% la 4% din cifra de afaceri la nivel international al organizatiei, in functie de valoarea care este mai mare.

2. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi, RED BERRY DIGITAL SRL-D, reprezentat in continuare sub denumirea comerciala “Mesteri Locali” (“noi“,”noua“,”noastre” sau “Serviciul“), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social la adresa strada Aleea Emanoil Marius Buteica, nr. 23, Sector 3, Bucuresti, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13010/2018, cod unic de inregistrare fiscala 3986064 din data 12/09/2018, in calitate de operator de date si in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 Aprilie 2016 suntem responsabili pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, asa cum sunt descrise mai jos.

3. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

La Mesteri Locali, ne angajam sa furnizam un serviciu care sa permita clientilor nostri un control crescut asupra propriilor date prin implementarea si respectarea politicilor de conformitate prescrise.

In conformitate cu regulamentul general de protectie a datelor, ne angajam sa actionam solicitarile primite intr-un termen de maxim 30 de zile de la momentul receptionarii acestora.

Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. In acest caz Mesteri Locali va informa persoana vizata cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii.

Informatiile vor fi furnizate gratuit, in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

In cazul in care solicitarea unei persoane vizate este in mod vadit nefondata sau excesiva, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Mesteri Locali isi va rezerva dreptul de a aplica o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor, a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate ori sa refuze sa dea curs cererii. In ambele situatii demonstrand caracterul nevadit nefondat sau excesiv al cererii.

Totodata, in cazul in care exista indoieli intemeiate cu privire la identificarea persoanei vizate care inainteaza cererea, avem dreptul de a solicita informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Datele tale sunt protejate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora si de abrogare a Directivei 95/46/CE si legislatia nationala in vigoare, ca urmare dispui de o serie de drepturi pe care le poti exercita la adresa Mesteri Locali.

Dreptul de acces la informatie: Este dreptul de a afla ce informatii, daca acestea exista, detinem depre persoana ta.

Dreptul la rectificare: Acest drept se refera la corectarea datelor personale daca acestea sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul de a fi uitat: In urmatoarele cazuri poti solicita stergerea datelor tale personale.

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care acestea au fost colectate si prelucrate initial;
  • procesarea a fost realizata cu acordul tau pe care il retragi (si nu exista alte motive legale pentru prelucrarea acestor date);
  • exerciti dreptul de a face obiectii si nu exista motive legale imperative pentru prelucrare sau nu exista niciun motiv legal pentru pastrarea datelor cu caracter personal sau daca datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale;

In alte cazuri, unde dreptul nu poate fi aplicat, te vom anunta de ce nu putem actiona solicitarea ta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Ne poti cere sa restrictionam procesarea datelor tale personale, de exemplu in cazul in care:

  • ai contestat acuratetea datelor tale personale pe care le detinem;
  • nu mai avem nevoie sa procesam datele tale personale, dar doresti sa le pastram pentru a fi utilizate in revendicari legale;
  • te-ai opus prelucrarii cerandu-ne sa nu mai folosim datele tale, dar astepti sa iti raspundem daca avem motive imperioase care ne permit sa continuam prelucrarea acestora;

Dreptul la opozitie: In anumite circumstante, poti contesta prelucrarea informatiilor tale personale. Pentru a obiecta fata de prelucrarea informatiilor personale relationate cu marketing, te poti dezabona prin link-ul din email, pentru alte configuratii consulta sectiunea Configurare notificari. Daca te opui prelucrarii datelor tale personale din orice alt motiv, aceasta poate insemna ca nu iti vom putea furniza anumite produse si servicii.

Dreptul la portabilitatea datelor: Poti solicita sa iti furnizam o copie a datelor tale personale intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit, care poate fi citit automat. Acest drept se aplica numai datelor personale pe care le-ai furnizat cu anterioritate, pe care le-am procesat pe cale electronica, in baza consimtamantului tau pentru a incheia un contract, a crea un cont sau pentru a accesa un serviciu prin intermediul nostru.

Dreptul de a retrage in orice moment consimtamantul privind prelucrarea datelor tale personale, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea oricarei prelucrari pe care am efectuat-o in baza consimtamantului primit cu anterioritate.

Procesul decizional inidividual automatizat, profiluri: In unele cazuri, vom prelua procesarea automata si luarea deciziilor pentru a decide care dintre produsele sau serviciile noastre ar putea fi de interes pentru tine. Ai dreptul sa nu fie luata o decizie bazata exclusiv pe prelucrarea automata (inclusiv profilul) care produce efectejuridice sau similare.

Acest lucru nu se aplica atunci cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract, este autorizata prin lege sau persoana si-a dat consimtamantul pentru prelucrare (desi ulterior pot revoca consimtamantul).

In cazul in care ai fost afectat in mod neatentionat de o decizie automata si / sau crezi ca am facut o greseala sau daca ai alte informatii pentru a-ti sustine cazul, exista un proces de subscriere in vigoare. Nu putem garanta ca vom inversa o decizie, insa intotdeauna vom fi fericiti sa iti reconsideram cererea daca crezi ca ai fost respins in mod gresit.

4. AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA DATELOR

Datorita structurii noastre organizative limitate si a faptului ca nu colectam si nu procesam categorii de date speciale (se considera categorii speciale de date cu caracter special acele informatii care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice) si nici nu monitorizam sau urmarim sistematic persoane fizice la scara mare, desemnarea unui Ofiter de Protectie a Datelor nu este obligatorie.

Cu toate acestea, inainte de a inainta o plangere autoritatii pentru protecția datelor, apreciem oportunitatea de a incerca noi rezolvarea problemei tale. De aceea te rugam sa ne contactezi la suport@mesterilocali.ro.

Pentru problemele nationale cu privire la protectia datelor, poti contacta autoritatea locala reprezentata de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa Bulevardul Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti cu website http://dataprotection.ro.

Pentru mai multe informatii te rugam sa vizitezi Prelucrarea datelor cu caracter personal sau daca ai mai multe intrebari te rugam sa ne contactezi la suport@mesterilocali.ro.